účinnost.prodeje

Málo firem dosahuje vysoké účinnosti prodeje a dobré pozice v prodejních kanálech. Vyvinuli jsme strukturovaný přístup k řešení těchto problémů. S ním mohou dosáhnout firmy významného zlepšení rychleji, než když na tom budou pracovat samy.

porozumění zákazníkům a trhům:

  - Vyhodnocení zákazníků / spotřebitelů

  - Definice / segmentace trhu

  - Analýza trhu / konkurence

účinnost prodejních kanálů a prodeje:

  - Výběr prodejních kanálů, partnerů a programů

  - Zavedení nových způsobů přístupu na trh

  - Zvýšení schopnosti reagovat na požadavky trhu

  - Optimalizace prodejního procesu.

školení prodejců v prodejních dovednostech:

  - Program "Rational selling skills".